Rådgivning - Undervisning


Jeg har erfaring med rådgivning og undervisning til medarbejdere fra bosteder og beskæftigelsestilbud og til familier.

Fokus er hvordan man bl.a. via kommunikation, krav og forudsigelighed kan skrue på små ting der kan bidrage til bedre trivsel for barnet, den unge/voksne. 


Vi kan tale om hvordan autisme generelt kan se ud og hvordan det så ser ud for netop dig/barnet/borgeren. 

Har du særlige ønsker så kontakt mig - der er mange muligheder. 
 
tEMADAG MED "fokus på AUTISME" generelt eller sat i relation til konkrete borgere hos jer
råDGIVNING PÅ KONKRET BORGER og ift. konkrete udfordringer 
fORÆLDRE/PÅRØRENDE RÅDGIVNING MED UDGANGSPUNKT I JERES SITUATION OG HVERDAG