Facilitering


At facilitere handler om at hjælpe nogen med at komme lettere frem til noget de ønsker. 

Måske skal flere teams ligges sammen og lederen har prioriteret en hel dag til at inddrage alle i processen. 

Måske skal der formuleres værdi grundlag og der er afsat 3 timer.


Måske ønsker du som leder at kunne deltage på en temadag om autisme som mere observerende og ønsker at en anden tager styring og guider alle igennem dagen. 


Jeg har redskaber og erfaring i at facilitere møder, temadage og undervisning. Jeg kan facilitere processer men også ligge et fagligt indhold (autisme) krydret med social kapital. 

Jeg øver mig i at tegne. Jeg prøver at tegne dagsordner og processer og anvende grafiske skabeloner i det jeg laver generelt. Vi lærer alle bedst med øjnene. 


Kontakt mig og fortæl hvad du/I har af tanker og ønsker.

Jeg har en facilitator uddannelse fra Playmakers, Vejle.