Supervision


”…. styrker den pædagogiske arbejdsglæde gennem styrkelse af fortællinger om og refleksion over det, man gør”
(Lone Kaae Morell i ”Supervision af pædagogisk arbejde – få sprog for det, du gør”)

Supervision skal gerne skabe et refleksion og læringsrum. 
Øge det faglige selvværd for den enkelte
Bidrage til faglig kunnen
Styrke det professionelle praksis fællesskabet

Medarbejderne er hverdags eksperter og har en kæmpe viden fra deres praksis og de borgere de samarbejder med. Det skal i spil og lyses på og udfordres af nye perspektiver og spørgsmål ingen tænkte de skulle svare på. 
Jeg kan facilitere og supervisere i at se nye vinkler på borgerens forudsætninger, ressourcer og udfordringer. Guide til at lede efter nye nye stier at træde på – med det mål at øge borgernes trivsel, medarbejdernes samarbejde og faglighed. 

Ramme: Supervision kan foregå med enkelt personer eller i teams.
Indhold: samarbejdsfokus - fag/sagssupervision ud fra enkelt borger

Jeg er uddannet narrativ supervisor. Alle har historier og er historier. Fortællinger skal frem, lyses på og perspektiveres. Vi ønsker at trække intentioner, værdier og håb frem. 

Sagssupervision tager udgangspunkt i min viden om målgruppen og autisme generelt. Jeg er inspireret af metoder fra KRAP, MAPP, "bio-psyko-soc-struk-model".